Kontakt os

          Byg Garantiordning
 

BYG GARANTIORDNING er en ekstra sikkerhed for de forbrugere, som indgår aftaler med Dansk Byggeris medlemmer. Melhede & Søn er medlem af Dansk Byggeri.

En forbruger kan få prøvet spørgsmål om et arbejdes kvalitet og pris i Byggeriets Ankenævn eller Byggeriets Malerklagenævn, når klagen vedrører et arbejde hvor den samlede entreprisesum ikke overstiger kr. 1.000.000,-.

Dansk Byggeris medlemmer er forpligtet til at efterleve nævnenes afgørelser. Hvis medlemmet ikke efterlever en afgørelse, (fx pga. konkurs, død, ophør eller lignende) træder BYG GARANTIORDNING ind i sagen.

Hvis sagen afvises af nævnet, kan BYG GARANTIORDNING i stedet indtræde i sagen på baggrund af en retsafgørelse.

Som hovedregel afholder BYG GARANTIORDNING derefter omkostningerne ved at forbrugeren får afhjulpet manglerne ved et andet Dansk Byggeri-medlem. BYG GARANTIORDNING dækker dog højst det beløb, der er tilkendt i nævnets kendelse. Forbrugeren skal selv kontakte et andet Dansk Byggeri-medlem og indgå aftale med denne.


BYG GARANTIORDNING er med andre ord en ekstra sikkerhed, når en forbruger skal have udført håndværksarbejde. Garantiordningen er uden omkostninger for kunden. Hvis du vil vide mere om BYG GARANTIORDNING findes flere oplysninger på adressen: www.byggaranti.dk

 TilbageMelhede & Søn - et murer og byggefirma
som følger med tiden
 Forside